Darujte živou zábavu

Všeobecné obchodní podmínky

 • 1.1 Zakoupením, použitím nebo pokusem o použití Dárkové/e-Dárkové poukázky:
 • (a) přijímáte tyto Všeobecné podmínky a souhlasíte s tím, že jsou pro vás závazné; a
  (b) potvrzujete, že jste si přečetli informace ohledně zásad ochrany soukromí platných ve společnosti Ticketmaster a rozumíte jim.
 • 1.2 Pokud necháte jinou osobu používat vaši Dárkovou/e-Dárkovou poukázku, musíte této osobě sdělit, že použití poukázky je vázáno těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
 • 2.1 Dárkovou/e-Dárkovou poukázku vydává společnost Voucher Express jménem společnosti Ticketmaster Česká republika, a.s., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložce 2249, IČ: 60192577, DIČ: CZ60192577, se sídlem Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.
 • 2.2 Dárková/e-Dárková poukázka má určitou peněžní hodnotu, která se hradí předem v místě nákupu. Nejedná se o kreditní kartu, nabíjecí kartu, kartu zaručující platbu šekem ani debetní kartu a ze zůstatku na Dárkové/e-Dárkové poukázce se nevyplácí žádný úrok.
 • 2.3 Dárková/e-Dárková poukázka je platná dvanáct měsíců od data nákupu.
 • 2.4 Hodnotu Dárkové/e-Dárkové poukázky nelze vyplatit v hotovosti a Dárkovou/e-Dárkovou poukázku nelze vrátit, pokud zákonné předpisy nestanovují něco jiného, například v případě vad nebo za okolností uvedených v článku 6. Dárkovou/e-Dárkovou poukázku nelze zrušit. Právo na vrácení peněz náleží pouze kupujícímu Dárkové/e-Dárkové poukázky.
 • 2.5 Dárkovou/e-Dárkovou poukázku nelze vyplatit či vyměnit za hotovost, ani nelze vyplatit zálohu v hotovosti za jakoukoli část zůstatku nahraného na Dárkovou/e-Dárkovou poukázku v okamžiku jejího nákupu.
 • 2.6 Dárkovou/e-Dárkovou poukázku nelze vyměnit za poukázku v jiné měně nebo poukázku jiného typu ani nelze převést součet zůstatků na dvou či více Dárkových/e-Dárkových poukázkách na novou Dárkovou/e-Dárkovou poukázku Ticketmaster.
 • 2.7 Jakmile se vyčerpá zůstatek, který se na Dárkovou/e-Dárkovou poukázku nahrál v okamžiku jejího nákupu, nelze již Dárkovou/e-Dárkovou poukázku znovu dobíjet.
 • 2.8 Výměna vadné nebo poškozené Dárkové/e-Dárkové poukázky za novou Dárkovou/e-Dárkovou poukázku není možná, pokud není vada či poškození prokazatelně důsledkem výroby.
 • 3.1 Dárkové/e-Dárkové poukázky lze od společnosti Ticketmaster zakoupit online prostřednictvím webových stránek www.ticketmaster.cz/darkovapoukazka
 • 3.2 Dárkové/e-Dárkové poukázky se aktivují při nákupu. Pokud jste Dárkovou poukázku obdrželi od některého z našich firemních partnerů, je již aktivována a vy nemusíte nic dalšího zařizovat.
 • 4.1 Dárkovou/e-Dárkovou poukázku lze použít pouze k nákupu vstupenek na partnerské akce a jiných souvisejících produktů či služeb („produkty společnosti Ticketmaster“) prostřednictvím společnosti Ticketmaster v České republice.
 • 4.2 Dárkovou/e-Dárkovou poukázku nelze použít k nákupu pojištění vstupenek nebo zboží či služeb, které nepatří k produktům společnosti Ticketmaster.
 • 4.3 Dárkovou/e-Dárkovou poukázku nelze použít k nákupu vstupenek na akce, které se nekonají v České republice.
 • 5.1 Při nákupu produktů pomocí Dárkové/e-Dárkové poukázky není možné vracet drobné. Případný zbytek zůstatku nahraného na Dárkovou/e-Dárkovou poukázku při jejím nákupu zůstává na Dárkové/e-Dárkové poukázce k budoucímu použití v souladu s těmito podmínkami. Částku na Dárkové/e-Dárkové poukázce lze zcela nebo zčásti vyčerpat online prostřednictvím webových stránek www.ticketmaster.cz (v rozsahu, v jakém je tato možnost dostupná).
 • 5.2 Zůstatek na Dárkové/e-Dárkové poukázce lze využít pouze na webových stránkách www.ticketmaster.cz – na žádných jiných to není možné, ani na webových stránkách, na které odkazují nebo které zmiňují webové stránky Ticketmaster.cz (například Ticketmaster.pl, Ticketmaster.de, Ticktmaster.co.uk, atd.).
 • 5.3 Dárkovou/e-Dárkovou poukázku lze použít pouze k nákupům v maximální hodnotě zůstatku nahraného na Dárkovou/e-Dárkovou poukázku v okamžiku jejího nákupu. Pomocí Dárkové/e-Dárkové poukázky však můžete také uhradit jen část produktů společnosti Ticketmaster a zbývající částku doplatit jinou přijímanou platební metodou (například kreditní či debetní kartou). V případě online nákupů na webové stránce Ticketmaster.cz je nutné nejprve vyčerpat zůstatek na Dárkové/e-Dárkové poukázce a teprve poté bude možné provést úhradu zbývající hodnoty transakce jinou platební metodou.
 • 5.4 Pokud Dárkovou poukázku použijete k transakcím uskutečněným online, budete k jejich dokončení potřebovat třímístný bezpečnostní kód uvedený na zadní straně Dárkové karty. V případě nákupů s (elektronickou) e-Dárkovou poukázkou musíte použít čtyřmístný bezpečnostní kód uvedený v e-mailové zprávě, prostřednictvím které jste elektronickou Dárkovou kartu obdrželi.
 • 5.5 Souhlasíte s tím, že společnost Ticketmaster strhne ze zůstatku na Dárkové/e-Dárkové poukázce částku za všechny zakoupené produkty společnosti Ticketmaster, pro které jste udělili své povolení. Povolení k transakci udělujete:
  (a) poskytnutím údajů o Dárkové poukázce požadovaných zaměstnancem oddělení péče zákazníky společnosti Ticketmaster nebo na webových stránkách společnosti Ticketmaster; a
  (b) – v případě (elektronické) e-Dárkové poukázky – zadáním svého čtyřmístného bezpečnostního kódu nebo povolením takového zadání zaměstnanci nebo jiné osobě.
 • 5.6 Povolením transakce:
  (a) potvrzujete, že souhlasíte s uhrazením kupní ceny kupovaného produktu (produktů) společnosti Ticketmaster; a
  (b) souhlasíte s uhrazením této kupní ceny stržením dané částky ze zůstatku nahraného na Dárkovou/e-Dárkovou poukázku v okamžiku nákupu.
 • 5.7 Tímto berete na vědomí, že Dárkovou/e-Dárkovou poukázku nelze použít k nákupu zboží nebo služeb, které vám společnost Ticketmaster nesmí poskytnout (například pokud jste mladší 18 let, máte ze zákona zakázáno účastnit se určitých akcí nebo kupovat určité produkty od společnosti Ticketmaster).
 • 6.1 Dárkovou/e-Dárkovou poukázku můžete použít k nákupu produktů společnosti Ticketmaster po dobu dvanácti měsíců od jejího nákupu.
 • 6.2 Po uplynutí dvanácti měsíců od data nákupu již nemůžete Dárkovou/e-Dárkovou poukázku použít (i kdyby na ní stále byl zůstatek (nebo jeho část) nahraný v okamžiku její koupě) ani nemůžete požadovat vyplacení jakéhokoli zbylého zůstatku na Dárkové/e-Dárkové poukázce.
 • 6.3 S vypršením doby platnosti Dárkové/e-Dárkové poukázky vyprší také platnost jakéhokoli zůstatku na Dárkové/e-Dárkové poukázce.
 • 7.1 Zůstatek na Dárkové/e-Dárkové poukázce si můžete zkontrolovat kdykoli.
 • 8.1 TS Dárkovou/e-Dárkovou poukázkou musíte nakládat stejně jako s hotovostí. V případě ztráty není možné Dárkovou/e-Dárkovou poukázku vyměnit a jakýkoli zůstatek je ztracen
 • 8.2 Číslo Dárkové poukázky i třímístný bezpečnostní kód (respektive číslo e-Dárkové poukázky i čtyřmístný bezpečnostní kód) musíte stále chránit a nesdělovat je nikomu jinému, než společnosti Ticketmaster.
 • 9.1 Společnost Ticketmaster může ukončit tuto smlouvu, zrušit Dárkovou/e-Dárkovou poukázku či odmítnout transakci, pokud má podezření, že se Dárková/e-Dárková poukázka používá podvodným, nepatřičným nebo nezákonným způsobem nebo pokud má důvod se domnívat, že porušujete tuto smlouvu.
 • 9.2 Pokud transakce Dárkovou/e-Dárkovou poukázkou vyžaduje prošetření, jste povinni poskytnout svou součinnost společnosti Ticketmaster, policii a jakýmkoli jiným oprávněným orgánům, které si vaši součinnost vyžádají.
 • 9.3 Společnost Ticketmaster je oprávněna kdykoli zrušit Dárkovou/e-Dárkovou poukázku a/nebo ukončit tuto smlouvu a vyplatit jakýkoli zůstatek, ovšem pouze za předpokladu, že vás o tom informuje třicet dní předem. Vlastníkem Dárkové/e-Dárkové poukázky zůstává společnost Ticketmaster.
 • 10.1 Jakékoli osobní údaje, které poskytnete v souvislosti s Dárkovou/e-Dárkovou poukázkou se budou zpracovávat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů ve společnosti Ticketmaster, které jsou k nahlédnutí na webové stránce www.ticketmaster.cz/privacy. Je důležité, abyste si tyto informace pečlivě přečetli a rozuměli jim.
 • 11.1 Odpovídáte za používání a bezpečnost Dárkové/e-Dárkové poukázky a také za jakékoli transakce, pro které se Dárková/e-Dárková poukázka využije (vyjma případů podvodu nebo nedbalosti ze strany společnosti Ticketmaster nebo jejích zaměstnanců). V případě odcizení nebo ztráty Dárkové/e-Dárkové poukázky nebo pokud máte podezření, že Dárková/e-Dárková byla použita k transakci, kterou jste nepovolili, musíte tuto skutečnost okamžitě oznámit pracovníkům zákaznického servisu.
 • 11.2 Společnost Ticketmaster nenese odpovědnost za ztrátu, odcizení, zničení nebo nepatřičné použití Dárkových/e-Dárkových poukázek pokud k nim nedojde v důsledku nedbalosti na straně společnosti Ticketmaster.
 • 11.3 Společnost Ticketmaster nemůže nést odpovědnost za ušlý obrat, využití, zisk, očekávaný zisk, zakázky, příjmy, očekávané úspory či za ztrátu dobré pověsti; za ztrátu údajů nebo využití údajů; ani za následné ztráty, mimořádné ztráty nebo nepřímé ztráty, včetně případů, kdy byla o možnosti takových ztrát informována.
 • 11.4 V případě, že společnost Ticketmaster nesplní jakoukoli povinnost související s Dárkovou/e-Dárkovou poukázkou v důsledku události, kterou nemohla přiměřeně ovlivnit ani jí předejít, nenese vůči vám odpovědnost za žádné ztráty (buď přímé, nebo následné ztráty) ani to nebude znamenat porušení těchto Všeobecných podmínek, pokud zákon nestanoví něco jiného. K takovým událostem patří přírodní katastrofy, jednání nebo opomenutí na straně vlády či vládních institucí, stávky nebo jiné obchodní spory, požáry, povodně, bouřky, nepokoje, nedostatečné dodávky elektrického proudu nebo jeho výpadky, narušení provozu z důvodu válečných činů a jiná jednání nebo opomenutí na straně třetích osob.
 • 11.5 Aniž by tím byly dotčeny podmínky této smlouvy, platí, že v případě kterékoli z následujících událostí (platí ta, která nastane nejdříve) se odpovědnost společnosti Ticketmaster vůči vám omezuje na výši zůstatku na Dárkové/e-Dárkové poukázce:
  (a) společnost Ticketmaster zruší Dárkovou/e-Dárkovou poukázkou;
  (b) společnost Ticketmaster zruší tuto smlouvu;
  (c) vyprší platnost Dárkové/e-Dárkové poukázky.
 • 11.6 Nic v této smlouvě neslouží k vyloučení nebo omezení odpovědnosti za:
  (a) úmrtí nebo zranění způsobené nedbalostí;
  (b) úmyslné klamání;
  (c) jakékoli jiné formy odpovědnosti, kterou nelze dle zákona vyloučit nebo omezit.
 • 12.1 12.1 Společnost Ticketmaster je oprávněna podmínky této smlouvy kdykoli měnit zveřejněním upravené verze na webových stránkách www.ticketmaster.cz, pokud tato upravená verze:
  (a) vznikla v souvislosti se zavedením nebo vývojem nových systémů, pracovních metod, služeb nebo zařízení (včetně mimo jiné přidání nebo zrušení zboží a služeb, které lze uhradit Dárkovou/e-Dárkovou poukázkou);
  (b) vznikla v souvislosti se změnou nebo očekávanou změnou tržních podmínek, obecné dobré praxe nebo nákladů na služby zákazníkům společnosti Ticketmaster;
  (c) má za cíl zavést smluvní, zákonné nebo administrativní ustanovení nebo příkaz, který je pro společnost Ticketmaster závazný;
  (d) má za cíl zaručit soulad se změnami práva nebo zdanění, etických kodexů nebo doporučení Belgického úřadu pro finanční trhy nebo jiného dozorového orgánu, případně se na takovéto změny připravit;
  (e) má za cíl zaručit obezřetné a konkurenceschopné obchodní operace;
  (f) má za cíl vykonat rozhodnutí tribunálu, ombudsmana nebo dozorového úřadu či obdobného orgánu s pravomocí rozhodovat o právních nebo obchodních věcech, která se vztahuje i na společnost Ticketmaster;
  (g) má za cíl učinit podmínky této smlouvy přiměřenější nebo jasnější pro vás;
  (h) má za cíl napravit jakékoli chyby, které se mohou objevit v jakékoli fázi; nebo
  (i) vznikla s vaším svolením.
 • 13.1 Pokud společnost Ticketmaster neuplatní své právo nebo nebude vymáhat prostředek k nápravě dle této smlouvy nebo tak neučiní okamžitě, nelze takové jednání vykládat jako vzdání se tohoto práva nebo prostředku k nápravě ze strany společnosti Ticketmaster a nijak to nebrání uplatnění tohoto práva nebo vymáhání tohoto prostředku k nápravě společností Ticketmaster v budoucnu.
 • 13.2 Pokud se má za to, že je kterékoli ustanovení této smlouvy nevymahatelné nebo nezákonné, ostatní ustanovení zůstávají v plné platnosti.
 • 13.3 Třetí osoby, které nejsou stranou této smlouvy, nejsou oprávněny dovolávat se kteréhokoli z jejích ustanovení.
 • 13.3 Tato smlouva a jakékoli rozpory a nároky vyplývající z ní nebo v souvislosti s ní (včetně mimosmluvních sporů či nároků) podléhají právu v České republice. Neodvolatelně souhlasíte s tím, že se v souvislosti s jakýmikoli nároky či řízeními vyplývajícími z této smlouvy nebo v souvislosti s ní (včetně mimosmluvních sporů či nároků) podřídíte nevýhradní soudní pravomoci soudů v České republice.